Agrimeco & JFE 鋼鐵製品有限公司

" /> Agrimeco & JFE 鋼鐵製品有限公司

" /> Công ty TNHH sản phẩm thép Agrimeco & JFE <A&J> Nhà máy điện Agrimeco & JFE 鋼鐵製品有限公司

" />
Menu

Nhà máy điện

Nhà máy điện

Agrimeco là doanh nghiệp sản xuất kết cấu thép đã tham gia rất nhiều dự án Nhà máy điện tại Việt Nam.

Nên A&J đã cung cấp sản phẩm thép của các hạng mục nhà Tua-bin, nhà điều khiển ... cho các dự án Nhà máy điện ở Việt Nam cũng như xuất khẩu nước ngoài.


Other Products

Bản quyền thuộc về CÔNG TY TNHH SẢN PHẨM THÉP AGRIMECO JFE. Mã số doanh nghiệp: 0107728313 - Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội - cấp ngày 17/02/2017