Contribution To Development Of Infrastructure
Menu

Nhà máy điện

Nhà máy điện

Agrimeco là doanh nghiệp sản xuất kết cấu thép đã tham gia rất nhiều dự án Nhà máy điện tại Việt Nam.

Nên A&J đã cung cấp sản phẩm thép của các hạng mục nhà Tua-bin, nhà điều khiển ... cho các dự án Nhà máy điện ở Việt Nam cũng như xuất khẩu nước ngoài.


Other Products

Bản quyền thuộc về CÔNG TY TNHH SẢN PHẨM THÉP AGRIMECO JFE. Mã số doanh nghiệp: 0107728313 - Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội - cấp ngày 17/02/2017