Contribution To Development Of Infrastructure
Menu
Agrimeco & JFE 鋼鐵製品有限公司

Chính sách mua hàng

Chính sách mua hàng

Công ty TNHH sản phẩm thép Agrimeco & JFE <A&J> tuân theo chính sách mua hàng cạnh tranh và trung thực, dựa trên việc tôn trọng yếu tố nhân quyền, các chính sách pháp luật và bảo vệ môi trường.

Để đảm bảo tuân thủ các điều luật, A&J đã yêu cầu các nhà cung cấp tuân thủ các hướng dẫn ứng xử trong kinh doanh.

A&J luôn đánh giá cao sự hợp tác của các nhà thầu phụ với sự chấp thuận, tính trách nhiệm và thực hiện theo hướng dẫn trên.

1. Tôn trọng nhân quyền

- Chúng tôi công nhận các giá trị đa dạng của các cá nhân, đồng thời tôn trọng và ủng hộ quyền con người của mỗi cá nhân theo luật pháp quốc tế.

- Chúng tôi kiên quyết không sử dụng lao động trẻ em, lao động cưỡng bức và nạn buôn người. Chúng tôi không chấp nhận các việc làm vô nhân đạo với người lao động.

- Chúng tôi luôn cố gắng để giảm thiểu các vấn đề về tai nạn và các công việc liên quan, tạo dựng một môi trường làm việc an toàn và đảm bảo sức khỏe.

2. Tuân thủ pháp luật

- Chúng tôi tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành và các quy ước xã hội ở các quốc gia và khu vực mà chúng tôi hoạt động. Ngoài ra, cúng tôi luôn cố gắng ngăn chặn tham nhũng và hối lộ.

- Chúng tôi tham gia cạnh tranh công bằng, tự do và cung cấp nguồn sản phẩm ổn định về chất lượng và dịch vụ.

3. Bảo vệ môi trường

- Chúng tôi cố gắng giảm phát thải CO2 và thực hiện các biện pháp khác để ngăn chặn biến đổi khí hậu.

- Chúng tôi làm việc để ngăn ngừa ô nhiễm không khí, biển, nước và đất.

- Chúng tôi thúc đẩy tái chế tài nguyên và chuyển đổi năng lượng để sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên có hạn của trái đất.

Bản quyền thuộc về CÔNG TY TNHH SẢN PHẨM THÉP AGRIMECO JFE. Mã số doanh nghiệp: 0107728313 - Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội - cấp ngày 17/02/2017