Contribution To Development Of Infrastructure
Menu
Agrimeco & JFE 鋼鐵製品有限公司

Đơn vị thành viên

Đơn vị thành viên

Đơn vị thành viên gồm có:

- Tổng Công Ty Cơ Điện Xây Dựng – CTCP (AGRIMECO)

- Tổng Công Ty Thép JFE

Bản quyền thuộc về CÔNG TY TNHH SẢN PHẨM THÉP AGRIMECO JFE. Mã số doanh nghiệp: 0107728313 - Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội - cấp ngày 17/02/2017