Contribution To Development Of Infrastructure
Menu

Dự Án Thủy Điện và Hồ chứa nước

Dự Án Thủy Điện và Hồ chứa nước

Agrimeco là doanh nghiệp sản xuất thuộc nhóm đầu về cửa van cho sông và đập nước tại Việt Nam.

A&J đã tham gia sản xuất một số hạng mục của dự án thủy điện và hồ chứa nước tại Việt Nam.


Other Products

Bản quyền thuộc về CÔNG TY TNHH SẢN PHẨM THÉP AGRIMECO JFE. Mã số doanh nghiệp: 0107728313 - Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội - cấp ngày 17/02/2017